TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

5. - 6. 2. 2016

NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 13111/21, Olomouc / www.nh-hotels.com

 

POŘÁDÁ

Pracovní skupina dětské endokrinologie České pediatrické společnosti ČLS JEP

Dětská klinika lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

doc. MUDr. Jirina Zapletalová, Ph.D.

MUDr. Božena Kalvachová, CSc.

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Jitka Hýbnerová

doc. MUDr. Jirina Zapletalová, Ph.D.

Andrea Nováková

Vilma Karmanová

KONTAKTY

 

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ A FIREM

Jitka Hýbnerová

Konferenční servis UP, Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc

Tel.: 585 631 125, 606 928 314

E-mail: jitka.hybnerova@upol.cz

 

VĚDECKÝ SEKRETARIÁT

doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, PhD.

Dětská klinika LF UP a FNO, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Tel.: 585854632, 606 557 297

E-mail: jirina.zapletalova@fnol.cz

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI

On-line přihlášku naleznete níže. K dispozici je rovněž ke stažení zde (.doc). Je možno ji  poslat elektronicky nebo poštou na Konferenční servis UP.

Vyberte prosím pouze jeden způsob zaslání přihlášky.

Termín zaslání přihlášky: 20. 1. 2016

 

AKREDITACE

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů i sester

Odborný garant: doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D., Dětská klinika LF UP a FNO, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Otevření registrace: 30. října 2015

Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku: 15. prosince 2015

Konečný termín zaslání přihlášky a zveřejnění definitivního

odborného programu na internetových stránkách: 20. ledna 2016

Potvrzení registrace: 20. ledna 2016

 

 

On-line registrace ukončena.

Dodatečná registrace a úhrada poplatku  bude možná na místě v NH Hotelu.

POPLATKY

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu včetně výstavy firem, tiskové materiály, účast na společenském programu, občerstvení a certifikát ČLK.

Po 20. 1. 2016 nelze platit poplatky převodem, pouze v hotovosti u registrace.

 

Název účtu:

Univerzita Palackého v Olomouci

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 19-1096330227/0100

Variabilní symbol: 999021119

Pro účastníky ze zahraničí:

IBAN: CZ 090 1000000 191096330227

BIC: KOMBCZPPxxx

 

V případě, že budete požadovat vystavit fakturu či daňový doklad, vyplňte v přihlášce příslušnou kolonku, nutno uvést IČ a DIČ.

 

NUTNÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE!

Pokud uhradíte registrační poplatek na účet, prosíme o zaslání kopie dokladu o zaplacení e-mailem, poštou s uvedením, za koho je částka hrazena.

ODBORNÝ PROGRAM: KE STAŽENÍ ZDE

Odborný program je určen pro lékaře i pro sestry.

V sobotu bude přizvána i pediatrická veřejnost z Olomouckého, Zlínského kraje a okolí.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

5. 2. 2016 – pátek

od 11.00 hodin Registrace, občerstvení.

13.00 – 13.15 hodin Zahájení.

13.00 – 18.30 hodin Odborný program pro lékaře; sestry budou mít po část odpoledne nebo po celé odpoledne samostatný odborný program.

Během odborného programu budou vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší publikaci a zazní přednášky laureátů.

19.00 Společenský večer.

6. 2. 2016 – sobota

08.00 – 13.00 hodin Registrace jednodenních účastníků.

08.30 – 13.00 hodin Odborný program společný pro lékaře i sestry. Během odborného programu bude udělena cena doc. A. Kopeckého za celoživotní přínos dětské endokrinologii.

13.00 hodin Závěr konference, oběd.

UBYTOVÁNÍ

 

Ubytování je rezervováno v termínu 5. - 6. 2. 2016  ( 1 noc) v NH Hotelu Olomouc ( v místě konání konference)

Mapa ke stažení (.pdf)

 

NH Collection Olomouc Congress ****, Legionářská 13111/21, Olomouc

tel.: 585 575 800,

www.nh-olomouc.cz

 

Ceny ubytování vč. snídaně:

Jednolůžkový pokoj 1.700,- / noc

Dvoulůžkový pokoj 1.700,- / noc

 

V hotelu si účastníci ubytování objednávají sami, při objednávání je nutno vždy uvést, že se jedná o účastníka Endokrinologické konference, (jinak může hotel sdělit, že je obsazen). Rezervace je pro účastníky konference maximálně do 20. 1. 2016, poté hotel nevyčerpané kapacity ruší. V případě objednaného a nevyužitého ubytování si hotel účtuje 100% z ceny ubytování.

 

Své objednávky rezervací prosím posílejte emailem na adresu:

rsvt.nhcollectionolomouccongress@nh-hotels.com

 

Přihlášení účastníci mají možnost požádat o příspěvek na ubytování, v případě zájmu prosíme vyznačit v přihlášce.

 

Zrušení účasti

V případě zrušení účasti prosíme podat písemnou zprávu na Konferenční servis UP. Účastníkům, kteří uhradí poplatky a zruší účast do 20. 1. 2016, budou poplatky vráceny v plné výši. Po tomto termínu poplatky nevracíme, ale zašleme materiály z konference.

 

 

PARTNEŘI

generální partner